Produkty wykorzystywane w elektronice:

Mieszanki silikonowe napełnione specjalnymi rodzajami sadzy przewodzącej pozwalają uzyskiwać wyroby przewodzące prąd elektryczny o oporności właściwej rzędu kilku ohm x cm. Z mieszanek tych produkujemy elektrody do elektrostymulacji w fizykoterapii, elektrody bierne do chirurgii elektrokoagulacyjnej, złączki do obwodów niskoprądowych, klawiatury i membrany do pilotów TV, telefonów, urządzeń sterujących, centralek systemów alarmowych itp.

Temperatura zapłonu gumy silikonowej w powietrzu wynosi ok. 430 st. C. Temperatura płomienia dochodzi do ok. 750 st. C. Podczas palenia gumy silikonowej powstaje bardzo charakterystyczny biały popiół złożony z dwutlenku krzemu. Popiół ten ma tendencje do pozostawania na miejscu w którym powstał, tworząc niejednokrotnie cienką, niezbyt trwałą, warstwę na przewodach elektrycznych, chroniącą przed porażeniem. Produkty gazowe spalania nie są toksyczne i nie działają korodująco na metale.

Mieszanki modyfikowane inhibitorami palenia służą do produkcji wyrobów trudnopalnych i samogasnących. Odnosząc właściwości palne gumy silikonowej do wymagań norm można uzyskać: w przypadku normy ASTM D 2863, (określenie wskaźnika tlenowego), wartości od 27% do 55%, w przypadku UL 94, większość mieszanek spełnia kryteria UL 94 HB lub UL94 V1, natomiast UL94V0 można uzyskać zaznaczając to w zamówieniu.

silikon - elektronika

Zapoznaj się za naszymi produktami wykorzystywanymi w elektronice

Elektrody

Elektrody silikonowe Elektrody silikonowe Elektrody silikonowe Elektrody silikonowe

Uszczelki przewodzące prąd

Ramki silikonowe Ramki silikonowe Ramki silikonowe Ramki silikonowe Ramki silikonowe

Klawiatury

Klawiatury silikonowe Klawiatury silikonowe Klawiatury silikonowe Klawiatury silikonowe Klawiatury silikonowe