Produkty wykorzystywane w medycynie

Guma silikonowa charakteryzuje się znaczną obojętnością fizjologiczną i przepuszczalnością gazów. Cewniki i dreny silikonowe mogą przebywać w ciele pacjenta przez okres do 30 dni nie powodując odczynów zapalnych.

Przykładowe zastosowanie:
  • węże do ssaków
  • rurki drenowe
  • elementy aparatury medycznej
silikon - medycyna

Zapoznaj się za naszymi produktami wykorzystywanymi w medycynie

Pipety

Pipety silikonowe Pipety silikonowe Pipety silikonowe Pipety silikonowe

Odboje

Odboje silikonowe Odboje silikonowe Odboje silikonowe Odboje silikonowe

Przyciski

Przyciski silikonowe Przyciski silikonowe Przyciski silikonowe Przyciski silikonowe

Łączniki

Łączniki silikonowe Łączniki silikonowe Łączniki silikonowe Łączniki silikonowe

Uszczelki